Företagsöverlåtelser

Ett företagsförvärv eller företagsförsäljning är ofta ett mycket stort åtagande för både köpare och säljare och det är mycket som skall stämma innan en affär blir bra.

Vi har lång erfarenhet från ett stort antal små- och medelstora företagsaffärer. Vi erbjuder proffessionell hjälp under hela transaktionskedjan oavsett om ni är köpare eller säljare från förhandling till avtalsskrivande och avslut.

Ett företagsförvärv eller en företagsförsäljning är en viktig och komplicerad transaktion bestående av ett stort antal moment. Det är därför viktigt att noggrant planera och tänka igenom transaktionens konsekvenser. Nedan beskrivs 12 viktiga punkter att tänka på inför och under ett företagsförvärv eller en företagsförsäljning.

Förberedelser

 • Tänk på att en processen alltid tar längre tid än beräknat. Starta i tid och ha ej bråttom.
 • Se till att det är ordning och reda i företaget genom klara skriftliga rutiner och arbetsinstruktioner. Se till att en aktuell affärsplan finns. Identifiera nyckelpersoner i verksamheten. Gör eventuellt en Pre Due Diligence.
 • Diskutera skatteproblematik med revisor eller skattekonsult på ett tidigt stadium. Koppla in externa rådgivare tidigt inför köp, försäljning, förhandlingar och avtalsskrivning.

Förhandlingsfas

 • Vad är företaget värt och vad är min prisförväntan? Gör en företagsvärdering.
 • Fundera över önskad affärsstruktur och sträva dithän. Lämna inte över affärsstrukturen till motparten. Den innehåller komponenter som köp av aktier eller inkråm, finansieringslösningar, tilläggsköpeskillingar, garantier etc. Om du är säljare låt identifikation och kontakt med tänkbara köpare få ta god tid samt upprätta en företagspresentation.
 • Genom grundliga förberedelser, god tid och skickliga förhandlingar förbättras priset och såväl garantierna.
 • Vad vet jag om köparen eller säljaren? Är han seriös och kan han uppfylla sina åtaganden? Vad är hans motiv till affären?
 • Låt en extern part sköta förhandlingen.
 • Var noga med detaljer och lova inte saker du inte kan hålla.

Avtal och efterbörd

 • Se till att hålla i pennan till avtalsförslagen eftersom det ofta är utifrån dessa förslag slutförhandlingarna sker.
 • Innan motparten får tillgång till information om bolaget bör sekretessavtal undertecknas och innan djupare information delges skall ett s.k Letter of Intent skrivas under.
 • Släpp inte kontrollen över transaktionen under avtalstiden. Eftersom affären ej är klar förrän samtliga garantiklausuler är uppfyllda och köpeskillingen betald inklusive eventuell tilläggsköpeskilling.

Tveka inte att ringa eller maila för ett kostnadsfritt möte.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)