Obestånd

Vi hjälper er att aktivt ta tag i era likviditetsproblem, vilka annars kan leda till obestånd och i värsta fall konkurs. Vi hjälper er att skapa en handlingsplan för att snabbt komma ur problemen. Ofta skapas ett företags problem av en kombination av dålig lönsamhet och höga kostnader.

En handlingsplan innehåller ofta dessa moment:

  • Genomgång av balansräkning och kontakt med kreditgivare
  • Genomgång av resultaträkning med tonvikt på stora kostnader
  • Genomgång av resultaträkningar med tonvikt på intäkter
  • Genomgång av större avtal
  • Möte med banken

Vi har under många år arbetat med företag i kris och vet att ju fortare någon hanterar problemen, desto större sannolikhet är det att krisen kan hanteras. Vi har mångårig erfarenhet av obestånd & rekonstruktioner och vet att det är lätt att bli en aning passiviserad när man möts av motgångar och inkassobrev.

Ta därför hjälp av någon utomstående som snabbt kan upprätta en handlingsplan och ta tag i moment som är vitala för verksamhetens fortlevnad.

Ring eller maila för ett kostnadsfritt möte.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)