Styrelsekompetens

Vi hjälper dig att strukturera styrelsearbetet till att bli något du har nytta av utan att det är dyrt och känns onyttigt. Många småföretagare sitter mer eller mindre ensamma i styrelsen med en suppleant för att lagen kräver så.

Många småföretagare saknar ofta bollplank eller konkreta mål att arbeta mot. Många känner nog igen sig, men har fullt upp med verksamheten och orkar inte ta tag i denna viktiga fråga.

Det finns många sätt att arbeta med styrelsefrågor. Det viktiga är att vilja arbeta med styrelsefrågor och ha en kompetent styrelse som träffas några gånger per år.

Jag går själv in i styrelsen i bolag som ledamot eller ordförande för att förbättra bolagets styrelsearbete och sätta upp konkreta mål alternativt som ledamot i ett advisory board. Arbetet sätts alltid upp tillsammans med kunden.

Jag är medlem av Styrelseakademin i Stockholm/Uppsala.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)