Värderingar

Jag har i många år arbetat med kvalificerade värderingar på bl.a Hagströmer & Qviberg Fondkommision AB och Grant Thornton.

Några av de värderingsområden jag arbetar med är:

  • Företagsvärderingar
  • Värdering av immatriella tillgångar som varumärken och patent

Samtliga värderingar görs enligt vedertagna värderingsmetoder.

Värderingar används inom många olika olika områden. Tex i samband med företagstransaktioner, bokslut, obeståndssituationer mm.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)