Värdering

Jag har över 20 års erfarenhet av kvalificerade värderingar från bl.a Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB och Grant Thornton Corporate Finance.

Jag arbetar med dessa olika värderingar:

  • Företagsvärderingar
  • Värderingar av immatriella tillgångar, tex varumärken etc.
  • Fastighetsvärderingar
  • Värderingar i redovisningssyfte (Impairment test)
  • Värderingar i skattesyfte
  • Fairness opinions

Inför ett företagstransaktion bör alltid en riktig företagsvärdering göras oavsett om man är säljare eller köpare. Värderingar behövs ofta i revisionssyfte samt i skattesyfte.

Samtliga värderingar görs enligt gängse värderingsmetoder.

Jag arbetar också som rådgivare inför och under företagstransaktioner.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)